Первая из прозвучавших песен коляда ходя бродя содержит пожелание добра


Первая из прозвучавших песен Коляда ходя бродя содержит пожелания Добра достатка здоровья хозяев двора в которых пришли колядующим Так каким образом это пожелание выражены !!

Литература, опубликовано 09.01.2019 16:01

Ответы

Ответ оставил: Гость

Літературна творчість данте аліг'єрі різноманітна і багатогранна. відомий і улюблений багатьма автор написав величезну кількість цікавих творів, які можуть вразити і захопити навіть самого вимогливого читача. але навряд чи хтось посміє засумніватися в тому, що найбільш вражаючим серед всіх його творів є поема «божественна комедія». неймовірний, фантастичний і одночасно містичний сюжет, високоякісне художнє виконання виділяють цю поему серед усіх написаних в той час поем. крім того, ця поема містить інформацію про нову людину, про появу якої так сильно мріяв автор. хто ж це нова людина? якими якостями вона повинна володіти? по-перше, хотілося б проаналізувати сюжет поеми. згідно з сюжетом, головний герой проходить всі кола пекла і лицем до лиця стикається з усіма відомими гріхами. щоб показати всім читачам, що таке гріх, щоб покращити життя на землі за впливу на свідомість своїх читачів, автор проводить свого героя колами пекла. герой «божественної комедії» - це людина, яка має, як і сам автор, велику силу, яка мислить, переживає сильні емоції і відчуває все те, що відбувається навколо. навряд чи можна сказати, що автор хоче покарати когось, показуючи ті жахи, які людина переживає в пеклі. та й засудження в такій відвертій демонстрації людських гріхів немає. при цьому ніяк не можна сказати, що автор якоюсь мірою відмовляється від існуючої реальності, але данте все ж прагне навчити людину чогось важливого. саме цей чоловік, якого прагне навчити чомусь данте, і є, на його думку, людиною майбутнього. людина майбутнього - це людина, яка має попереднє знання про ті страждання, які переживають люди в пеклі за свої гріхи. завдяки цьому знанню людина вказано від вчинення тих дій, які прийнято вважати гріхом. з цієї причини людина майбутнього не вчиняє злочинів, не бреше і не здатна на зраду. завдяки таким людям весь світ став би хорошим і переповненим добром. безумовно, людина майбутнього, незважаючи на своє чудове знання, не втратила віру в бога. тільки віруюча людина всупереч всьому може втриматися від гріха завдяки своєму попередньою знання, і розуміє пекла і його кола. кожен автор у своїх творах прагне розповісти про своєму поданні людини. іноді таким чином намагалися показати також і людину майбутнього. я думаю, що мрія данте аліг'єрі навряд чи здійсниться - людина майбутнього навряд чи зможе так сильно змінитися, щоб бути постійно поінформованим про гріх. та і віра в бога поступово стає менш популярною. втім, мрії на те й мрії, щоб не здійснитися.

Ответ оставил: Гость

Не разговаривать   и даже игнорировать   обидчика   - это   никак не   воспитание. это просто ваша обида. и часто обидчику такое ваше отношение как раз и приемлимо. воспитание - это искренность и умение сказать правду, поговорить на чистоту, высказать претензию, но без внутренней агрессии.

Ответ оставил: Гость

Хозяйка медной горы могущественная, красивая предстает, повелевает, восхищает образ воплощает красоту природы хранительница

Другие вопросы по литературе

Подготовка к ЕГЭ, ОГЭ и решебники

yznay.com

Текст песни 2 класс. - Коляда ходя, бродя.

Коляда, ходя бродя Коляда, двора ищет Коляда, а где ж тот двор Коляда, на горе стоит Коляда, колышами сбит Коляда, обручами свит Коляда, а на (е)том дворе Коляда, столб урыт(а)й Коляда, возле того столба Коляда, конь привязан Коляда, конь ворон(а)й Коляда, оседланай Коляда, а на (е)том коне Коляда, Сергий сидит Коляда, и с шашками Коляда, с ружьячками

Коляда, службу служит...

Kolyada walking wandering Kolyada, the court is looking for Kolyada, and where is the yard Kolyada, on the mountain stands Kolyada, the pegs are shot down Kolyada, the hoops of the suite Kolyada, and on (e) the volume of the yard Kolyada, pillar uryt (a) d Kolyada, near the post Kolyada, horse attached Caribbean, horse raven (a) and Kolyada, saddle Kolyada, and on (e) the volume of the horse Kolyada, Sergiy sits Kolyada, and with checkers Kolyada, with retorts

Kolyada, the service serves ...

  • 2 класс. - Приходила коляда накануне Рождества.
Page 2
Коляда, ходя бродя Коляда, двора ищет Коляда, а где ж тот двор Коляда, на горе стоит Коляда, колышами сбит Коляда, обручами свит Коляда, а на (е)том дворе Коляда, столб урыт(а)й Коляда, возле того столба Коляда, конь привязан Коляда, конь ворон(а)й Коляда, оседланай Коляда, а на (е)том коне Коляда, Сергий сидит Коляда, и с шашками Коляда, с ружьячками

Коляда, службу служит...

Kolyada walking wandering Kolyada, the court is looking for Kolyada, and where is the yard Kolyada, on the mountain stands Kolyada, the pegs are shot down Kolyada, the hoops of the suite Kolyada, and on (e) the volume of the yard Kolyada, pillar uryt (a) d Kolyada, near the post Kolyada, horse attached Caribbean, horse raven (a) and Kolyada, saddle Kolyada, and on (e) the volume of the horse Kolyada, Sergiy sits Kolyada, and with checkers Kolyada, with retorts

Kolyada, the service serves ...

  • 2 класс. - Приходила коляда накануне Рождества.

songspro.ru

Образовательный портал

Урок русского языка в 6 классе

Обрядовый фольклор. Календарно-обрядовые песни

Тамбовцева Валерия Валерьевна

Тип урока: изучение нового материала.

Цель урока: познакомить учащихся с обрядовым фольклором (колядки, масленичные песни, весенние песни, летние и осенние песни).

Задачи урока:

·                   рассказать учащимся, во время каких праздников исполнялись календарно-обрядовые песни; найти и определить   художественные особенности календарно-обрядовых песен;

·                   развивать эстетический вкус учащихся;

·                   воспитывать интерес к родному языку.

Оборудование:

·        Литература.6 класс. В 2 ч. Ч.1/ под ред. В.Я. Коровиной. - М.: Просвещение, 2012.

·        фонохрестоматия к учебнику «Литература. 6 класс»,

·        мультимедийное оборудование,

·        репродукции картин художника В.Кустодиева,

·        раздаточный материал.

Ход урока.

1. Организационный момент.

Настрой учащихся на работу, создание атмосферы комфорта, постановка целей урока.

2.Проверка домашнего задания.

Учащиеся отвечают на вопросы учебника (с.5).

3. Актуализация знаний.

-Что такое фольклор?

-Назовите известные вам жанры фольклора.

4.Объяснение нового материала.

Слайд 1

Слово учителя о календарно-обрядовых песнях.

Слайд 2

Фольклор (от английского folk — народ, lore — мудрость) — устное народное творчество. Фоль­клор возник до появления письменности. Самая важная его черта — то, что фольклор является искусством устного слова. Именно это отличает его от литературы и других видов искусства. Еще одна важная отличительная черта фольклора — коллективность творчества. Он возник как массо­вое творчество и выражал представления первобытной общины и рода, а не отдельной личности.

Фольклор всегда был важной частью народного быта. Он сопровождал первую пахоту и дожинание последнего снопа в поле, молодежные гулянья и рождественские обряды. А что такое обряд?

Слайд 3

Обряды – это совокупность установленных обычаем действий, в которых воплощаются какие-нибудь религиозные представления или бытовые традиции.  С принятием христианства в традиционные народные обряды, сохранившиеся от языческой старины, стал вкладываться новый смысл. Сплав христианства с языческими верованиями заметен в обрядовых песнях, которые считаются древнейшими произведениями фольклора.

Обрядовые песни – это песни, которые исполнялись во время самых различных обрядов и являлись их важной и необходимой частью. Считалось, что если не будут выполнены все обрядовые условия и не исполнены сопровождающие их песни, то не будет достигнут желаемый результат. Эти песни являются древнейшим видом народного творчества.

Календарно-обрядовые песни получили свое название из-за связи с народным сельскохозяйственным календарем – распорядком работ по временам года. Среди календарно-обрядовых песен различают: колядки, масленичные песни, весенние песни, летние песни, осенние песни.

Слайд 4

Слайд 5

Новогодние обряды, гадания и песни, вызывающие урожай, приплод скота, благополучие семьи, счастливый брак и богатство, первоначально были связаны с празднованием рождения молодого солнца, когда день начинал прибавляться.

Рождественско-новогодние праздники начинались колядованием. Обряд колядования - это обход дворов с праздничными пожеланиями хозяевам и получение за это подарков. Ребятишки, парни и девушки рядились кто во что горазд: и козой наряжались, и медведем, и кикиморой, и страшным чертом - в вывороченном тулупе, с рогами и длинным хвостом. Лица закрывали страшными и смешными масками - «личинами» или «харями». Веселились, пугали друг друга и плясали до упаду. А затем вновь ходили по дворам, останавливались под окнами и вновь пели колядки. За ласковые слова и добрые пожелания хозяева одаривали колядовщиков печеньем в виде коньков, коровок, козулек и пирогами. Ряженые благодарили добрых людей величаньями. У всех славянских народов песни назывались по-разному: колядки- на юге, овсень – в центральной России, виноградье- на севере. Святки праздновались всеми, но больше всего молодежью. Игры, песни, посиделки, гадания наполняли двухнедельное святочное празднество. Как и в самые давние времена, парни и девушки ходили от избы к избе, но теперь с изображением звезды, возвестившей о рождении Христа, и пели величальные, то есть поздравительные песни - колядки.

Слайд 6

– Пришла коляда Накануне Рождества! Дайте коровку –  Масляну головку! А дай бог тому, Кто в этом дому: Ему рожь густа, Рожь ужиниста! * * * * * * * * * * Вот идем мы, пастухи, Прощены нам все грехи. К дому путь свой правим, Христа Бога славим. За привет, за угощенье Вы примите поздравленье! Наделил бы вас Господь И житьем, и бытьем,

И богатством во всем!

(Учащиеся прослушивают запись песни «Коляда ходя, бродя…»)

Слайд 7

Последним зимним и первым весенним праздником была Масленица. На Масленицу исполняли обряд проводов зимы, которая представлялась живым существом. Из соломы делалось чучело, которое, как и праздник, называли Масленица. Чучело наряжали, разукрашивали и под обрядовые песни возили по селу, а потом сжигали.

 Слайд 8

На Масленицу было принято водить хороводы, печь блины, напоминавшие о весеннем солнце, которые затем поедались. Считалось, что чем больше блинов съешь, тем богаче и сытнее будешь жить в наступившем году. Недаром пели: «Как на масленой недели из печи блины летели...»

Слайд 9 

Масленицу называли широкой, потому что это был веселый праздник: катались на санях с гор, на лошадях по деревне, играли во взятие снежного городка, устраивали ярмарки, балаганы, кулачные бои.

А мы Масленицу повстречали, Повстречали, душа, повстречали. На горушке побывали, Побывали, душа, побывали. Блином гору выстилали, Выстилали, душа, выстилали. Сыром гору набивали, Набивали, душа, набивали.

Маслом гору поливали.

(Учащиеся прослушивают запись песни «Масленая погорела…»)

Слайд 10 

Закончились рождественско-новогодние праздники, пронеслась веселая обманщица Масленица, пришла Весна-красна и зазвенели по земле веснянки, или весенние песни. Их не пели, а кликали (выкликали, выкрикивали), взобравшись на пригорки, крыши. В них призывали весну и расставались с зимой.

Слайд 11 

Кликанья обычно сопровождались обрядами с птичками, выпеченными из теста (жаворонки, кулики). Птичек подкидывали с высокого места или прикрепляли к шесту на нитке, чтобы они «летали» на ветру. Их просили прилететь, принести весну.

(Учащиеся прослушивают запись песни «Ой, жаворонки, жаворонушки…»)

Слайд 12

Летние песни исполняли на Троицу и праздник Ивана Купалы.

 Девушки на Троицу, украсив избы, шли в лес завивать березку и плести венки. В ближайшей роще выбирали молодую кудрявую березку, украшали ее лентами и, взявшись за руки, водили хоровод, сопровождая его песнями. Затем также устраивали под березкой праздничную трапезу (обед), а после ломали с той же березки ветки и плели венки, с которыми снова водили хороводы и пели песни. Похороводив, шли на реку, бросали венки на воду и загадывали: если поплывет - счастье, завертится на одном месте - свадьба расстроится, потонет - смерть родных или суженого. Венки также сплетали и хранили до Троицына дня.

Кукушечка, любушечка,

Принимайте меня во зеленый сад одное.

Кумитеся***, любитеся,

Принимайте меня во зеленый сад одное.

Вы пойдете во зеленый сад,

Принимайте меня во зеленый сад одное.

 В Троицу в народе считалось обязательным пойти на службу в церковь. После службы девушки надевали на голову свежие березовые венки, переплетенные цветами, и в таком уборе шли в лес развивать березку. Ее срубали и ставили посредине круга, опять украшали лентами, цветами. Потом устраивали с березкой торжественное шествие: обносили ее вокруг всей деревни. Затем на одной из улиц втыкали березку в землю и начинали водить вокруг нее хороводы. К девушкам присоединялись парни.

Как и на Масленицу, в старину Троицу отмечали целую неделю. Каждому дню соответствовали определенные обычаи.

Слайд 13 

В воскресенье, в Троицын день, с утра всегда отправлялись в церковь с цветами и ветками. В этот день и храм, и жилище принято было украшать настоящим зеленым ковром из цветов и листьев. Окна домов украшали свежими березовыми и яблочными ветками, вставляли их за образа в комнатах.

(Учащиеся прослушивают запись Троицкой песни).

Слайд 14  

Праздник Ивана Купала – еще один крупный летний праздник. Обязательным обычаем Иванова дня было массовое купание: с этого дня из рек выходила вся нечисть, поэтому вплоть до Ильина дня можно было купаться без опасений. Кроме того, вода Иванова дня наделялась живительными и магическими свойствами.

В местах, где существовал запрет на купание в реках (из-за русалок), купались в святых источниках. На Русском Севере накануне — в день Аграфены Купальницы топили бани, в которых мылись и парились, заваривая собранные в этот день травы. И вода, и травы в Иванов день наделялись магической силой, поэтому их использование должно было наделить человека жизненной силой и здоровьем. Ивановскими вениками пользовались в течение года.

В этот праздник, по народным поверьям, вода может «дружить» с огнём, и их союз считается природной силой. Символом такого соединения являются костры по берегам рек, которые жглись в ночь на Купалу. Кроме того, в Иванову ночь часто гадали при помощи венков, опущенных в реку: если венок поплывёт, это сулило счастье и долгую жизнь или замужество.

Главная особенность купальской ночи — очищающие костры. Вокруг них водили хороводы, плясали, пели купальские песни, через них прыгали: кто удачнее и выше прыгнет, тот будет счастливее.

Ой, рано на Ивана…

Да кто нейдет на улицу…

Ой, рано на Ивана!

Ой, рано на Ивана…

Ой, рано на Ивана.

На Украине девушки и парни, взявшись за руки, прыгали попарно через огонь. Если во время прыжка их руки останутся вместе, то считали, что это явная примета их будущего брака. тоже, если вслед им полетят искры. .В некоторых местах между купальскими кострами прогоняли домашнюю скотину для защиты её от мора. В купальских кострах матери сжигали снятые с хворых детей сорочки, чтобы вместе с этим бельём сгорели и болезни. Молодёжь и дети, напрыгавшись через костры, устраивали шумные весёлые игры и бег наперегонки. Обязательно играли в горелки. По поверьям крестьян, в купальскую, самую короткую ночь, нельзя спать, так как оживает и становится особенно активной всякая нечисть - ведьмы, оборотни, русалки, колдуны, домовые, водяные, лешие.Считалось при этом, что купальский костёр обладает магической силой, способной отгонять всю нечисть, особенно ведьм, которые в Купальскую ночь были особенно опасны и могли украсть молоко у коров или испортить хлеб на полях. Помимо костров, в некоторых местах в Купальскую ночь поджигали колёса и смоляные бочки, которые затем скатывали с гор или носили на шестах, что совершенно очевидно связано с символикой солнцеворота.

Характерная примета Ивана Купалы — многочисленные обычаи и предания, связанные с растительным миром. Травы и цветы, собранные до рассвета, кладут под Иванову росу, высушивают и сберегают их, считая такие травы более целебными. Ими окуривают больных, борются с нечистью, их бросают в затопленную печь во время грозы, чтобы предохранить дом от удара молнии, употребляют их и для разжигания любви или для «отсушки».

Украинские девушки за травами и цветами для купальских венков ходили утром накануне Купалы. При этом обязательно рвали полынь, так как считали, что её боятся ведьмы и русалки. Полынь носили на поясе, вплетали в венки, втыкали в стены домов и ворот, чтобы преградить путь ведьмам.

Главным героем растительного мира в Иванов день становился папоротник, с которым повсеместно связывались предания о кладах. С цветком папоротника, появляющимся всего на несколько мгновений в полночь на Иванов день, можно видеть все клады, как бы глубоко в земле они ни находились.

Слайд 15 

ОСЕННИЕ ПЕСНИ связаны со сбором урожая. Обряды совершали в день, когда заканчивали уборку хлеба. Окончив жатву, «завивали бороду»- завязывали последнюю горсть стеблей веночком, чтобы сила земли не скудела. Потом катались по земле, восстанавливая силы, потерянные в дни страды. Потом с последним снопом торжественно шли домой, распевая песни. 

Жали мы, жали,

Жали, пожинали,—

Жнеи молодые,

Серпы золотые,

Нива долговая,

Постать широкая;

По месяцу жали,

Серпы поломали,

В краю не бывали;

В краю не бывали,

Людей не видали.

5. Первичное закрепление.

Работа с учебником.

1)      Учащиеся читают выразительно  календарно-обрядовые песни и находят в них художественные средства выразительности.

2)      Р а с с м а т р и в а н и е  и л л ю с т р а ц и и – репродукции картины  «Масленица» Б. Кустодиева.

6. Самостоятельная работа.

Работа с раздаточным материалом. Учащиеся определяют по содержанию песни, к какому виду она принадлежит и какой праздник сопровождала.

1)Волхвов привечайте,

Святое встречайте,

Пришло Рождество!

Начинаем торжество!

С нами Звезда идет,

Молитву поет…

2) Весна, весна красная,

Приди, весна, с радостью,

С великой милостью,

Со льном высоким,

С корнем глубоким,

С хлебами обильными.

– Чувиль-виль-виль,

Жавороночек,

Принеси весну

На своем хвосту,

На сохе, бороне,

На ржаной копне,

На овсяном снопе.

3)      А мы масленицу дожидаем,  Дожидаем, душе, дожидаем.  Сыр и масло в глаза увидаем,  Увидаем, душе, увидаем.  Как на горке дубок зелененек,  Зелененек, душе, зелененек.  А Ванюша, дружок, молоденек,  Молоденек, душе, молоденек.  Наша Масленица, будь счастливой,  Будь счастливой, душе, будь счастливой.  Наша горушка будь катливой, 

Будь катливой, душе, будь катливой

4)      Пойдем,девочки,

Завивать веночки!

Завьем веночки,

Завьем зеленые.

Стой, мой веночек,

Всю недельку зелен,

А я , молодешенька,

Весь год веселешенька!

7. Подведение итогов.

-Почему фольклор был всегда важной частью народного быта?

-Чему посвящены календарно-обрядовые песни?

-Какой праздник сопровождался исполнением колядок?

-Какова главная тема масленичных песен?

-Почему весенние песни по-другому назывались закличками?

-Какое дерево является  героем летних (троицких) песен? Почему?

-С каким событием связан календарно-обрядовый цикл осенних песен?

8. Выставление оценок.

Комментированное выставление оценок.

9. Домашнее задание.

С. 10 – ответить на вопросы.

You have no rights to post comments

ext.spb.ru


Смотрите также